top of page

OM GESTALTTERAPI

HVA ER GESTALTTERAPI OG HVORDAN FOREGÅR DET?

Det er mange måter å forklare hva gestaltterapi er, og for de som vil ha det kort oppsummert, pleier jeg å si at gestaltterapi er en kreativ form for samtaleterapi. Det betyr at når du kommer til en time hos meg, begynner vi alltid med å være her og nå, i samtalen og i møtet mellom oss. I tillegg til å kunne snakke og lytte, har jeg en verktøykasse med ulike verktøy som jeg kan hente frem når det kjennes naturlig. Det kan være fokus på pusten, et forslag om at vi kan bevege på oss, eller kanskje inviterer jeg deg til å tegne det som det er vanskelig å finne ord for.


Dersom du er vant med å uttrykke deg mest med ord, som de fleste av oss jo er, kan det virke rart og skummelt å skulle lytte mer til kroppen eller kjenne etter hvordan pusten din er. Det er viktig for meg å presisere at terapitimene er din tid, og det er derfor opp til deg hvordan vi skal bruke tiden vår sammen.  

Alle forslag jeg kommer med er faktiske forslag, noe som betyr at du gjerne kan takke nei. Å øve på å kjenne etter hva som er riktig for deg, hva du har lyst til og behov for, kan være en god øvelse i seg selv. Dette er noe jeg har lært mye av ved å gå i gestaltterapi. Et mål med gestaltterapi er å støtte deg som klient til å få bedre grep om hvem du er og hva du har behov for. Ved å forstå deg selv bedre, blir det gjerne lettere å ta valg som er riktige for deg, og på den måten skape deg et liv du trives i.

Her kan du se en fin introduksjonsvideo fra NGI om hva gestaltterapi er: 

 

GESTALTTERAPEUTENS ROLLE 

I gestaltterapi er terapeuten en del av terapien, noe som i praksis vil si at jeg møter deg som et medmenneske. En viktig verdi i gestaltterapien, og for meg som terapeut, er likeverd. Jeg vil ikke sitte som en ekspert og fortelle deg hva du skal gjøre, og heller ikke vurdere det du forteller meg som bra eller dårlig. Jeg er opptatt av å møte deg med respekt, varme, og en ikke-dømmende holdning, og sammen kan vi se på og utforske det du bringer inn i terapirommet.

Jeg har gått mange timer i terapi selv, og vet at det kan være skummelt å åpne seg opp for et nytt menneske. Vi går frem i det tempoet som er naturlig og som du er komfortabel med, og jeg har taushetsplikt, så alt du forteller meg blir mellom oss. 

GESTALTTERAPI I NORGE

Det er én godkjent høyskole som utdanner gestaltterapeuter i Norge, og det er Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI). 

 

For å få tittelen gestaltterapeut ved NGI, må man bestå den fireårige grunnutdanningen de tilbyr. Underveis i studiet går studentene i individuell terapi og i gruppeterapi, og de to siste årene av studiet får man veiledning.

 

Etter at man er ferdig utdannet gestaltterapeut kreves det at man holder seg faglig oppdatert, går på kurs, og går i veiledning.

 

Betongvegg

KONTAKT

Takk for meldingen din!

bottom of page